Τι είναι το REVAMP;

REVAMP Logo

REVAMP: Το έργο «Αναγνώριση και Εκπαίδευση στη Βία, την Κακοποίηση και την Παραμέληση για Επαγγελματίες Υγείας και Υγειονομικής Περίθαλψης» (Recognition and Education in Violence, Abuse and Neglect for Medical and Healthcare Practitioners) είναι ένα καινοτόμο διευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τους/τις επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης στο να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στους/στις ασθενείς και χρήστες/ριες υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν συντροφική/ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση.

Η ομάδα του έργου αποτελείται από επαγγελματίες υγείας και ακαδημαϊκούς σε οκτώ διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κλινικά πλαίσια, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ισλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία, Γερμανία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριος του 2022.

Όποιος/α ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης για τη συντροφική/ενδοοικογενειακή βία για επαγγελματίες υγείας αλλά και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα του REVAMP και να ενταχθεί σε αυτό το νεοσύστατο ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: revamp.greece@psy.auth.gr