REVAMP-teamet sin målsetting:

  • Å utvikle en gratis og tilgjengelig nettbasert opplæringspakke for medisinsk og helsefaglig personell for å øke deres bevissthet, anerkjennelse og forståelse for partnervold og overgrep i nære relasjoner (intimate partner violence and abuse, IPVA) / vold og overgrep i hjemmet (domestic violence and abuse, DVA) og dermed bidra til økte kunnskaper.
  • Å oppmuntre helsepersonell, lærere, klinikere, forskere og studenter i REVAMP-nettverket til å dele og diskutere beste praksis, kunnskapsgrunnlaget og ressurser knyttet til IPVA/DVA.
  • Å tilby en europeisk plattform der helsepersonell, lærere, praktikere, forskere og studenter finner nasjonal informasjon om tilgjengelig støtte og hjelp til ofre for IPVA/DVA.
  • Å samarbeide med sentrale interessenter på tvers av de syv REVAMP-partnerlandene (Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Litauen, Norge og Storbritannia) for å sikre at medisinsk og helsefaglig personell har kunnskap og evne til å hjelpe ofre for IPVA/DVA.
  • Å ha oppmerksomhet på IPVA/DVA i alle aldersgrupper.
REVAMP logo