Hva er REVAMP?

REVAMP er et innovativt opplæringsprogram som er spesielt utviklet av partnere i syv europeiske land for å møte behovene til medisinsk og helsefaglig personell relatert til å gjenkjenne og respondere overfor personer utsatt for partnervold og overgrep i nære relasjoner (intimate partner violence and abuse, IPVA) / vold og overgrep i hjemmet (domestic violence and abuse, DVA) i deres møte med helsevesenet.

Hva er formålet med REVAMP?

Formålet med REVAMP-opplæringen er å gjøre medisinsk og helsefaglig personell tryggere slik at de våger å spørre brukere/pasienter om de har opplevd vold eller overgrep på noe tidspunkt i livet, og at de videre kan gi støtte og veiledning etter avsløring av slike erfaringer. Forventningen er at personell som ikke allerede gjør det, etter opplæringen vil ha kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å «stille spørsmål», samt vite om hjelpetilbudene som finnes i deres land.

Hvem har tilgang til REVAMP-opplæringen?

REVAMP-opplæringen er utviklet for medisinsk og helsefaglig personell som er i «klinisk» arbeid eller som tilbyr nettbaserte tjenester til brukere/pasienter. Alle kan få tilgang til opplæringen, men den er mest nyttig for medisinsk og helsefaglig personell.

Hvor mange moduler vurderes?

Modulene har aktiviteter og vurderinger for å teste kunnskapen din. Disse varierer for å gi en bedre nettbasert læringsopplevelse. Eksempler kan være scenarier hentet fra det virkelige liv, refleksjoner, caser, bruk av video og lydfiler, samt quizer med avkrysnings- og flervalgsspørsmål. Alle svarene dine lagres etter hvert, slik at du kan returnere til programmet når som helst. Du kan velge å gjenta alle moduler så ofte du vil.

Hva koster REVAMP-opplæring?

Det koster ikke noe for denne opplæringen.

Hvorfor er flere europeiske land involvert i opplæringen?

REVAMP-prosjektet er unikt og forener Europeiske krefter for å tilby opplæringen til alt medisinsk og helsefaglig personell. Dette prosjektet er utviklet transnasjonalt av Europeiske partnere, inkludert Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Litauen, Norge og Storbritannia.  REVAMP-teamet består av fagfolk som leger, sykepleiere, jordmødre, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeodere og sosialarbeidere.

Hva vil jeg lære av REVAMP-opplæringen?

Du vil få en bedre forståelse for juridiske forhold knyttet til vold og overgrep i ditt land. Du vil lære om de fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale konsekvensene av vold og overgrep i nære relasjoner. Du vil bli bedre rustet til å gjenkjenne og respondere på slike opplevelser. Du vil utvikle og forbedre kommunikasjonsferdighetene dine slik at du sensitivt kan spørre en person som potensielt er utsatt for eller har opplevd vold og overgrep om hva som kan skje, og deretter respondere på denne informasjonen. Du vil også få tilgang til informasjon om tilpassede tjenester relatert til vold og overgrep i ditt land slik at du kan gi personer veiledning om disse tjenestene.

Hvor mange moduler er tilgjengelige i REVAMP-opplæringen?

Det er 5 moduler tilgjengelig i REVAMP-opplæringen:

  • Orientering
  • Barn og unge
  • Voksne personer
  • Eldre personer
  • Evaluering
Må jeg studere modulene i en bestemt rekkefølge?

Du kan studere modulene i hvilken som helst rekkefølge du ønsker.

Hvor lang tid tar det å fullføre opplæringen?

Enhver lærer i ulikt tempo, så tiden det tar deg å fullføre de fem modulene er individuell. Det er både undervisnings-seksjoner og selvstyrte aktiviteter for læring.

Må jeg fullføre opplæringen på en gang?

Opplæringen trenger ikke å fullføres i én økt. Du vil kunne lagre svarene dine og gå tilbake til opplæringen når du vil.

Hva er den akademiske verdien av REVAMP?

Når modulene er fullført og bestått, vil du kunne laste ned «Certificate of Achievement» (studiebevis). Dette vil bekrefte at du har studert på nivå 7, og gjennomfører tilsvarende ca. 10 timers studier.

Hva skjer hvis jeg ikke fullfører opplæringen?

Hvis du ikke fullfører de fem modulene og består alle vurderingene, vil du ikke bli tildelt et studiebevis.

Må jeg delta?

REVAMP-opplæring er frivillig, så det er opp til deg å avgjøre om du ønsker å delta. Du trenger ikke å delta med mindre du har fått beskjed om å gjøre det av egen arbeidsgiver. Du kan velge å fullføre opplæringen som del av et program for faglig kompetanseutvikling, eller simpelten for å forbedre dine kunnskaper og ferdigheter.

Hva er de mulige fordelene med å fullføre opplæringen?

Både medisinsk og helsefaglig personell vil sannsynligvis møte personer som tidligere har opplevd, eller opplever pågående vold og overgrep i hjemmet, også referert til som partnervold og overgrep i nære relasjoner. Dette kan påvirke individets mentale og fysiske velvære betydelig. Medisinsk og helsefaglig personell har en ideell posisjon til å snakke med en tjenestemottaker om deres erfaringer, og hjelpe dem slik at de får oppfølging fra hjelpetilbud i deres lokalsamfunn. REVAMP-opplæringen gir mulighet for medisinsk og helsefaglig personell til å forstå vold og overgrep i ulike kontekster, øke sine kunnskaper, tilegne seg tilpassede mellommenneskelige ferdigheter, samt forbedre sin evne til å gjenkjenne tegn på vold og overgrep og opptre støttende overfor personer en møter i egen profesjonelle praksis.

Hva om jeg føler meg opprørt under opplæringen?

Hvis du føler deg bekymret ved å delta i denne opplæringen kan du søke hjelp. Du finner en liste over tjenestetilbud (støttebyråer) på REVAMP-plattformen under fanen «Ressurser». Det kan også være lurt å søke støtte fra bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass..

Hva skjer med informasjonen min?

Les «DPO»-varselet i læringsdelen på REVAMP-plattformen.

Hva vil skje med de samlede resultatene fra REVAMP-opplæringen?

Resultatene av opplæringen vil inngå i en rapport til de som har finansiert prosjektet, samt kan brukes i publikasjoner. Alle data vil bli anonymisert før publisering.

Hvem finansierer denne opplæringen?

Opplæringen er utviklet av partnerne og er et EU-finansiert prosjekt. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+ UK National Agency er et partnerskap mellom British Council og Ecorys UK. konsortium

Hvem bør jeg kontakte for mer informasjon?

Hvis du ønsker å kontakte et medlem av REVAMP-teamet, finner du navnet og e-postadressen til landprosjektlederen din under fanen ‘Strategiske partnere’ på REVAMP-plattformen.

Hvilke språk er REVAMP-opplæringen tilgjengelig på?

REVAMP-opplæringen er tilgjengelig på en rekke språk: engelsk, fransk, tysk, gresk, islandsk, litauisk og norsk.

Kan jeg trekke meg fra opplæringen?

Som deltaker kan du når som helst trekke deg fra nettopplæringen. Du vil imidlertid ikke kunne trekke tilbake data under eller etter at opplæringen er fullført, da de samles inn i et anonymisert format.

Hvordan blir jeg informert om resultatene mine?

Du vil få bestått eller ikke bestått ved fullføring av hver vurdering. Når du har fullført opplæringen, vil du bli tildelt et studiebevis dersom du består alle vurderinger i hver av de fem modulene.