REVAMP prosjektet ble lansert i September 2019, sammen med et Europeisk team av leger, sykepleiere, psykologer og sosialarbeidere. Teamet delte et bredt spekter av erfaringer, kunnskaper og ferdigheter i møte med ofre for partnervold og overgrep i nære relasjoner/vold og overgrep i hjemmet, i deres møte med helsevesenet. I tillegg delte de pedagogisk kunnskap innen læreplanutvikling, e-læring, partnervold og overgrep i nære relasjoner (Intimate Partner Violence and Abuse, IPVA) / vold og overgrep i hjemmet (Domestic Violence and Abuse, DVA), samt formidlingsstrategier.

Underveis i prosjektet, har vi ønsket velkommen flere teammedlemmer og nøkkelpersoner som også har bidratt til utviklingen av prosjektet.

Flere ressurser er utviklet i samarbeid med REVAMP-partnerlandene: Tyskland, Hellas, Island, Litauen, Norge og Storbritannia. En av ressursene informerer om tilgjengelige tilbud og støtteorganisasjoner relater til IPVA/DVA i det enkelte partnerland (se Ressurssiden på nettstedet).

Adult in hospital with a walking frame

Følg oss på:

Facebook: https://www.facebook.com/REVAMPEurope/

Twitter: https://twitter.com/REVAMP_Europe