Žodžiai yra ypatingai svarbūs, todėl REVAMP komanda kruopščiai parinko konkrečius žodžius, kurie yra priimtini visiems REVAMP partneriams. Atsižvelgdama į šiuos skirtumus, REVAMP vartoja terminus “Smurtas ir prievarta artimoje aplinkoje [angl. IPVA] bei “Smurtas ir prievarta šeimoje” [angl. DVA].

REVAMP projektas vykdomas septyniose šalyse-partnerėse, ir todėl įvairiose šalyse-partnerėse vartojama terminija gali šiek tiek skirtis. Pripažįstame, kad terminai IPVA ir DVA skiriasi, tačiau REVAMP komanda sutarė, kad vartojant abu šiuos terminus bus užtikrinta vienoda REVAMP projekto koncepcija, sąvokos ir mokymo turinys bei jų taikymas visose septyniose šalyse-partnerėse.

REVAMP mokymų orientaciniame skyriuje pateikiami specifiniai apibrėžimai, vartojami kiekvienoje REVAMP šalyje-partnerėje.