Τι είναι το REVAMP;

Το REVAMP είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί από εταίρους σε επτά ευρωπαϊκές χώρες για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με την αναγνώριση και την αντιμετώπιση θυμάτων συντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας κατά την προσέλευσή τους σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Ποιος είναι ο σκοπός του REVAMP;

Σκοπός της εκπαίδευσης που παρέχει το πρόγραμμα REVAMP είναι οι επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες έτσι ώστε να ανιχνεύουν εάν οι πελάτες/πελάτισσες τους έχουν βιώσει βία ή κακοποίηση οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους και να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση μετά την αποκάλυψη τέτοιων εμπειριών. Αναμένεται ότι, μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους διερευνητικές αξιολογήσεις θα είναι σε θέση -αν δεν το κάνουν ήδη- να θέτουν τα κατάλληλα ερωτήματα και να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες στην χώρα τους μπορούν να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στον πελάτη/στην πελάτισσα.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση REVAMP;

Η εκπαίδευση REVAMP έχει διαμορφωθεί ειδικά για επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν δια ζώσης ή διαδικτυακή φροντίδα σε πελάτες/πελάτισσες. Καθένας/καθεμία  μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την εκπαίδευση, αλλά οι επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να βρουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιο επωφελές για τους/τις ίδιους/ες.

Πόσες ενότητες του προγράμματος εμπεριέχουν αξιολόγηση γνώσεων;

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά αξιολογήσεων για να δοκιμάσει τις γνώσεις σας. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αξιολόγησης, ώστε να ενισχυθεί η εμπειρία της διαδικτυακής μάθησης. Μερικά παραδείγματα αποτελούν τα εξής: podcasts, σενάρια που προέρχονται από την πραγματική ζωή, παιχνίδια ρόλων, κουίζ, ερωτήσεις σωστού-λάθος και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι απαντήσεις σας στις δοκιμασίες των διαφόρων ενοτήτων αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή, καθιστώντας δυνατή την προσωρινή διακοπή και την επιστροφή σας στην πλατφόρμα όποτε το επιθυμείτε. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε να επαναλάβετε οποιαδήποτε ενότητα όσο συχνά θέλετε.

Κοστίζει η εκπαίδευση REVAMP;

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για αυτήν την εκπαίδευση.

Γιατί υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν;

Το έργο REVAMP υιοθετεί την πρωτότυπη προσέγγιση της σύνθεσης των δυνάμεων για τη διαμόρφωση και την παροχή αυτής της εκπαίδευσης σε όλους/ες τους/τις παρόχους υγείας και υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο αναπτύχθηκε διακρατικά από εταίρους σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας επαγγελματίες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα του REVAMP αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές/τριες, μαίες, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές/τριες, φυσιοθεραπευτές/τριες, βοηθούς υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικούς/ές λειτουργούς.

Τι θα μάθω από την εκπαίδευση REVAMP;

Θα έχετε καλύτερη κατανόηση του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη συντροφική και ενδοοικογενειακή βία στην χώρα σας. Θα μάθετε για τον σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο της συντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας και θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τέτοιες εμπειρίες και να ανταποκρίνεστε σε αυτές. Θα έχετε αναπτύξει και ενισχύσει τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, ώστε να μπορείτε να ρωτήσετε με ευαισθησία ένα πιθανό θύμα/επιζώντα/επιζήσασα της βίας τί μπορεί να βιώνει και να αναπτύξετε την κατάλληλη αντίδραση σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Θα μπορείτε, τέλος, να έχετε πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα συντροφικής ή/και ενδοοικογενειακής βίας στην χώρα σας και να παραπέμψετε ένα άτομο σε αυτές τις υπηρεσίες.

Πόσες ενότητες είναι διαθέσιμες στην εκπαίδευση REVAMP;

Υπάρχουν 5 διαθέσιμες ενότητες στην εκπαίδευση REVAMP:

  • Προσανατολισμός
  • Παιδιά και νεαρά άτομα
  • Ενήλικοι
  • Ηλικιωμένα άτομα
  • Αξιολόγηση
Πρέπει να μελετήσω τις ενότητες με οποιαδήποτε σειρά;

Μπορείτε να μελετήσετε τις ενότητες με όποια σειρά επιθυμείτε.

Πόσο καιρό θα χρειαστώ για να ολοκληρώσω την εκπαίδευση;

Καθένας/καθεμιά από εμάς μαθαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς, οπότε ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις πέντε ενότητες του προγράμματος είναι προσωπικός.  Υπάρχουν περιοχές που διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους/ες και άλλες που αποτελούν περισσότερο μια αυτό-καθοριζόμενη διαδικασία μάθησης.

Πρέπει να ολοκληρώσω την εκπαίδευση μονομιάς;

Η εκπαίδευση δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε μία φορά. Θα είστε σε θέση να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να επιστρέψετε στην εκπαίδευση όποτε το επιθυμείτε.

Ποια είναι η ακαδημαϊκή αξία του REVAMP;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων, θα μπορείτε να κάνετε λήψη του «Πιστοποιητικού Επιτυχημένης Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης». Αυτό θα επιβεβαιώσει ότι έχετε εκπαιδευθεί με επιτυχία στο επίπεδο 7, αποκτώντας το ισοδύναμο εκπαίδευσης δέκα ωρών.

Τι θα συμβεί αν δεν ολοκληρώσω την εκπαίδευση;

Εάν δεν συμπληρώσετε τις πέντε ενότητες και δεν επιτύχετε σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν θα σας απονεμηθεί το «Πιστοποιητικό Επιτυχημένης Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης».

Πρέπει να συμμετάσχω;

Η εκπαίδευση REVAMP είναι εθελοντική, οπότε εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Δεν είστε υποχρεωμένοι/ες να συμμετάσχετε, εκτός εάν σας έχει ζητηθεί από τον/την εργοδότη/ρια ή από τον/την διευθυντή/ρια σας. Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης ή απλώς να επιθυμείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας.

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης;

Ως επαγγελματίας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης είναι πιθανό να συναντήσετε πελάτες/τισσες  που βιώνουν επί του παρόντος ή έχουν βιώσει στο παρελθόν συντροφική ή ενδοοικογενειακή βία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική και σωματική ευημερία ενός ατόμου. Ως επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης είμαστε σε ιδανική θέση να μιλήσουμε στους/στις πελάτες/ισσές μας για τις εμπειρίες τους και να τους/τις παραπέμψουμε σε έναν οργανισμό υποστήριξης στην κοινότητα που ανήκουμε. Η εκπαίδευση REVAMP παρέχει σε εσάς, τον/την επαγγελματία υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, πολλές ευκαιρίες να κατανοήσετε τη βία/κακοποίηση σε αυτό το πλαίσιο, να αποκτήσετε γνώσεις, να καλλιεργήσετε τις κατάλληλες διαπροσωπικές δεξιότητες και να ενισχύσετε την επαγγελματική σας πρακτική αναφορικά με την αναγνώριση και, στη συνέχεια, με την υποστήριξη των πελατών/τισσών σας.

Κι αν νιώσω αναστατωμένος/η από την εκπαίδευση;

Εάν αισθάνεστε ότι αναστατώνεστε κατά τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση αυτή, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια. Στην πλατφόρμα REVAMP μπορείτε να βρείτε μια λίστα με οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη (πεδίο: «Οργανισμοί που παρέχουν υποστήριξη»). Έχετε επίσης τη δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να ζητήσετε καθοδήγηση από το αντίστοιχο τμήμα υποστήριξης προσωπικού στον χώρο εργασίας σας.

Τι θα απογίνουν οι πληροφορίες μου;

Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία και την ευθύνη της προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο πεδίο «e-learning» της πλατφόρμας REVAMP.

Τι θα απογίνουν τα συνολικά αποτελέσματα από την εκπαίδευση REVAMP;

Τα αποτελέσματα σχετικά με την εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν σε έκθεση για τους υπεύθυνους χρηματοδότησης του έργου. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση δημοσίευσης, όλα τα δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν.

Ποιος χρηματοδοτεί αυτήν την εκπαίδευση;

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί από μια κοινοπραξία εταίρων ως χρηματοδοτούμενο έργο. Το Erasmus+ είναι το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Ο Εθνικός Οργανισμός Erasmus+ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια σύμπραξη μεταξύ του Βρετανικού Συμβουλίου και του Ecorys UK.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με ένα μέλος της ομάδας REVAMP, μπορείτε να βρείτε το όνομα και το email του/της υπεύθυνου/ης του έργου στη χώρας σας, στο πεδίο «Στρατηγικοί συνεργάτες» της πλατφόρμας REVAMP.

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμη η εκπαίδευση REVAMP;

Η εκπαίδευση REVAMP είναι πλήρως προσβάσιμη σε μια σειρά γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισλανδικά, Λιθουανικά και Νορβηγικά.

Μπορώ να αποσυρθώ από την εκπαίδευση;

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικτυακή εκπαίδευση ανά πάσα στιγμή. Αφού αποχωρήσουν, ωστόσο, δεν θα είναι σε θέση να αποσύρουν τα δεδομένα τους κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, καθώς αυτά συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή.

Πώς θα ενημερώνομαι για τα αποτελέσματα της επίδοσής μου;

Με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας αξιολόγησης θα πληροφορείστε για την επιτυχία ή την αποτυχία σας. Όταν ολοκληρώσετε την εκπαίδευση, θα σας απονεμηθεί το πιστοποιητικό επιτυχημένης ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, εφόσον έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις αξιολογήσεις και στις πέντε ενότητες.