Kaip REVAMP projektas buvo finansuojamas?

REVAMP finansavo Britų taryba ir “Ecorys” pagal Europos Sąjungos programą “Erasmus+”,
KA203 dotacijos susitarimo numeris: 2019-1-UK01-KA203-061608.


Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą

Erasmus+ logo