Hvordan ble REVAMP prosjektet finansiert?

REVAMP er finansiert av British Council og Ecorys, en del av EUs Erasmus+-program.
KA203 Tilskudds avtalenummer: 2019-1-UK01-KA203-061608.


Denne publikasjonen gjengir kun forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for andres anvendelse av informasjonen i den.

Erasmus+ logo