Το έργο REVAMP ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, συγκεντρώνοντας μια ομάδα γιατρών, νοσηλευτών/τριών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών από όλη την Ευρώπη. Ως ειδικοί/ές στην παροχή υπηρεσιών υγείας, τα μέλη της ομάδας μοιράστηκαν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την υποστήριξη των θυμάτων συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, αντάλλαξαν παιδαγωγικές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, με την ηλεκτρονική μάθηση, τη συντροφική/ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και τις στρατηγικές διάδοσης.

Καθώς το έργο εξελισσόταν, καλωσορίσαμε και άλλα μέλη στην ομάδα και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που, επίσης, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του έργου.

Οι επιστημονικές ομάδες από τις χώρες-εταίρους του REVAMP – τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, τη τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο- συνεργάστηκαν για την αναπτυξη πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού. Μέρος του υλικού αυτού αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τους υπάρχοντες εθνικούς φορείς υποστήριξης των ατόμων που έχουν επιζήσει της συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης σε κάθε χώρα-εταίρο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση σε αυτούς (βλ. καρτέλα Πηγές στον ιστότοπο).

Adult in hospital with a walking frame

Ακολουθήστε μας στο:

Facebook: https://www.facebook.com/REVAMPEurope/

ή Twitter: https://twitter.com/REVAMP_Europe