2019 m. rugsėjį pradėtas REVAMP projektas, kuriame dalyvauja gydytojų, slaugytojų, psichologų ir socialinių darbuotojų komanda iš įvairių Europos šalių. Būdama sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, komanda dalijosi įvairia patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais sveikatos priežiūros įstaigose teikiant pagalbą smurto artimoje aplinkoje / smurto ir prievartos artimoje aplinkoje aukoms. Be to, jie dalijosi pedagoginėmis žiniomis apie mokymo programų rengimą, e-mokymąsi, smurtą artimoje aplinkoje ir prievartą prieš partnerius (IPVA) / smurtą ir prievartą šeimoje (DVA) ir sklaidos strategijas.

Projektui įsibėgėjus priėmėme daugiau komandos narių ir suinteresuotųjų asmenų, kurie taip pat prisidėjo prie projekto plėtojimo.

Eilė išteklių/šaltinių buvo parengta bendradarbiaujant su REVAMP šalimis partnerėmis: Vokietija, Graikija, Islandija, Lietuva, Norvegija ir Jungtine Karalyste. Viename specialiame šaltinyje nurodomos kiekvienos šalies partnerės nacionalinės paramos agentūros, teikiančios pagalbą nukentėjusiems nuo IPVA ir (arba) DVA asmenims, sudarant sąlygas operatyviai kreiptis pagalbos (žr. svetainės išteklių puslapį).

Adult in hospital with a walking frame

Sekite mus:

Facebook: https://www.facebook.com/REVAMPEurope/

ar Twitter: https://twitter.com/REVAMP_Europe