Europos Komisijos lyčių lygybės strategijoje (2020-2025 m.) kuriama “nauja bendradarbiavimo su interneto platformomis sistema siekiant kovoti su smurtu prieš moteris internete, siūloma rekomendacija dėl žalingos praktikos prevencijos ir pradedamas kurti ES tinklas smurto dėl lyties ir smurto šeimoje prevencijai” (Europos Komisija, 2020).  ES 22 proc. moterų patiria intymaus partnerio smurtą, ir šie paplitimo rodikliai iš esmės atspindi Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis.

Stambulo konvencijoje numatyta galimybė taikyti konvenciją visoms smurto artimoje aplinkoje aukoms, o joms apsisprendus, galima atsižvelgti į konkrečius veiksnius, susijusius su smurtu artimoje aplinkoje prieš vaikus ar pagyvenusius žmones, ir imtis tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiam smurtui (Europos Taryba, 2020).

European Union Flag

Naudingos nuorodos

Europos Komisija. (2020). Lygybės sąjungos siekis. Lyčių lygybės strategija (2020-2025). Paimta iš  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

Europos Komisija. (2020). Nukentėjusiųjų teisės: Naujoji strategija, kuria siekiama suteikti daugiau teisių aukoms. Paimta iš https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168

Europos Komisija. (2021). Kas yra smurtas dėl lyties? Paimta iš https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en#forms-of-gender-based-violence 

Europos Taryba. (2020). Stambulo konvencija. Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje veiksmai. Paimta iš https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Pasaulio Sveikatos Organizacija – PSO. (2017). Smurtas prieš moteris. Paimta iš https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Šaltiniai

Europos Komisija. (2020). Lygybės sąjungos siekis. Lyčių lygybės strategija 2020-2025. Paimta iš https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

Europos Taryba. (2020). Stambulo konvencija. Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje veiksmai. Paimta iš https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home