REVAMP [Recognition and Education in Violence, Abuse and Neglect for Medical and Healthcare Practitioners] er et innovativt, transeuropeisk prosjekt som ble lansert i september 2019.

REVAMP-prosjektet omhandler et underfinansiert og underutvikled kunnskapsområde og har fokus på å gjenkjenne og respondere overfor personer som er utsatt for partnervold og overgrep i nære relasjoner (intimate partner violence and abuse, IPVA) og vold og overgrep i hjemmet (domestic violence and abuse, DVA) i deres møte med helsevesenet. Prosjektet er innovativt og kan bidra til bedret helse hos voldsofre i alle aldre ved at de møter økt anerkjennelse fra medisinsk og helsefaglig personell.

Prosjektet har utviklet et nettbasert og engasjerende opplæringsprogram for medisinsk og helsefaglig personell for å bedre deres gjenkjennelse og forståelse av IPVA/DVA. Helsepersonell kan deretter bruke denne kunnskapen til å hjelpe brukere og pasienter som opplever IPVA/DVA.

For at helsepersonell skal kunne ivareta personer som opplever IPVA/DVA best mulig, oppgir REVAMP-nettstedet kontaktinformasjon til nasjonale hjelpetiltak for barn og unge, voksne og eldre i hvert av REVAMP-partnerlandene: Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Litauen, Norge og Storbritannia.

REVAMP Logo