Smurto, prievartos ir nepriežiūros atpažinimas ir švietimas medikams  ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams [REVAMP] yra novatoriškas Europinis projektas, skirtas nepakankamai išteklių turinčiai ir nepakankamai išvystytai smurto, prievartos ir nepriežiūros aukų atpažinimo ir reagavimo į juos sveikatos priežiūros įstaigose sričiai. Poreikis veiksmingai tarptautiniu mastu šviesti medikus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, kad jie galėtų atpažinti smurto ir prievartos artimoje aplinkoje (IPVA) aukas, yra akivaizdus dėl daugybės įrodymų apie neigiamą ir ilgalaikį poveikį psichologinei ir fizinei asmenų bei jų šeimų sveikatai. IPVA gali paveikti bet kurį suaugusįjį ar vaiką, nepriklausomai nuo jo lyties, seksualinės orientacijos, išsilavinimo ar kultūros.

REVAMP yra laisvai prieinama mokymo programa, sukurta specialiai medicinos ir sveikatos priežiūros specialistams. Mediku ir sveikatos priežiūros specialistu vadiname bet kurį specialistą, turintį tiesioginį kontaktą su pacientais. Tai, be kita ko, gydytojai, slaugytojos, akušerės, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, sveikatos priežiūros slaugytojai, flebotomijas atliekantys darbuotojai, vaistininkai ir odontologai.

REVAMP projekto tikslas – pagerinti medicinos ir sveikatos priežiūros specialistų žinias, gebėjimus ir supratimą kaip atpažinti smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje (IPVA) / smurtą ir prievartą šeimoje (DVA), taip pagerinant jų reakciją į paslaugų vartotojus / pacientus / klientus.

Visus, norinčius rengti IPVA/DVA mokymus medikams ir sveikatos priežiūros specialistams, kviečiame susisiekti su REVAMP komanda el. paštu nursing.revamp@keele.ac.uk ir prisijungti prie šio naujai suformuoto tarptautinio tinklo.

REVAMP Logo