Το έργο «Αναγνώριση και Εκπαίδευση στη Βία, την Κακοποίηση και την Παραμέληση για Επαγγελματίες Υγείας και Υγειονομικής Περίθαλψης» (Recognition and Education in Violence, Abuse and Neglect for Medical and Healthcare Practitioners [REVAMP]) είναι ένα καινοτόμο, διακρατικό, ευρωπαϊκό έργο που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019. Το έργο REVAMP επιχειρεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της αναγνώρισης και της ανταπόκρισης στα θύματα της συντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας κατά την προσέλευσή τους σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει ουσιαστική καινοτομία, η οποία αφορά στη βελτίωση των επιπέδων υγείας των θυμάτων βίας, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, διαμέσου του γρήγορου εντοπισμού της από τους/τις επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνει ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρέχεται διαδικτυακά και έχει διαμορφωθεί ειδικά για επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης. Οι επαγγελματίες μπορούν, μετά τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να ανταποκριθούν με επάρκεια στον/ην χρήστη/τρια των υπηρεσιών που έχει υποστεί συντροφική ή/και ενδοοικογενειακή βία.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, ο ιστότοπος του REVAMP παρέχει, επίσης, μία λίστα με στοιχεία επικοινωνίας για εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ηλικιωμένων ατόμων -που έχουν υποστεί συντροφική ή ενδοοικογενειακή βία- σε καθεμία από τις χώρες-εταίρους του έργου: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο.

REVAMP Logo