Οι λέξεις έχουν δύναμη, γι’ αυτό η ομάδα του REVAMP έχει επιλέξει προσεκτικά τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων που είναι αποδεκτές από όλους τους εταίρους. Με σεβασμό σε αυτές τις διαφορές, το REVAMP χρησιμοποιεί τους όρους «Συντροφική Βία και Κακοποίηση και Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση».

Το έργο REVAMP εκτείνεται σε επτά χώρες-εταίρους και, ως εκ τούτου, η ορολογία διαφέρει μεταξύ των χωρών-εταίρων. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι όροι Συντροφική Βία και Κακοποίηση και Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση είναι διαφορετικοί, η ομάδα του REVAMP αποφάσισε την υιοθέτηση και των δύο, θεωρώντας ότι έτσι οι έννοιες και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του REVAMP θα είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες και στις επτά χώρες-εταίρους.

Η εισαγωγική ενότητα της εκπαίδευσης REVAMP περιλαμβάνει τους συγκεκριμένους ορισμούς, έτσι όπως χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα-εταίρο του Έργου.