Bruk av ord har betydning, derfor har REVAMP-teamet nøye valgt spesifikke ord og begreper som er akseptable for alle partnerland. I respekt for disse forskjellene, bruker REVAMP begrepene «partnervold og overgrep i nære relasjoner» (intimate partner violence and abuse, IPVA) og «vold og overgrep i hjemmet» (domestic violence and abuse, DVA).

REVAMP-prosjektet strekker seg over syv partnerland og terminologien kan variere mellom landene. Selv om vi erkjenner at landenes bruk av begrepene IPVA og DVA er ulik, er REVAMP-teamet enige i at ved å bruke begge begrepene oppnås en forståelse som sikrer at opplæringsinnholdet i REVAMP blir anvendbart og forstått på tvers av de syv partnerlandene.

Orienteringsmodulen i REVAMP-opplæringen inkluderer REVAMP-partnernes landsspesifikke definisjoner.