REVAMP komanda siekia:

  • Sukurti laisvai prieinamą internetinį mokymosi paketą, skirtą medikams ir sveikatos priežiūros specialistams, kad jie geriau suprastų, atpažintų ir suprastų smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje (angl. IPVA) / smurtą ir prievartą šeimoje (angl. DVA)ir taip pagerintų savo žinias.
  • Skatinti sveikatos priežiūros specialistus, pedagogus, praktikus, mokslininkus ir studentus REVAMP tinkle dalintis ir aptarti geriausią praktiką, įrodymus ir išteklius, susijusius su IPVA/DVA
  • Sukurti Europos platformą, kurioje sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai, praktikai, tyrėjai ir studentai galėtų gauti paramą ir pagalbą nuo IPVA/DVA nukentėjusiems asmenims
  • Bendradarbiauti su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais septyniose REVAMP šalyse partnerėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Islandijoje, Lietuvoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje), siekiant užtikrinti, kad medikai ir kiti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turėtų žinių ir gebėjimų atpažinti IPVA/DVA aukas ir tinkamai reaguoti
  • Nuolat (per visą gyvenimą) spręsti IPVA/DVA problemas.
REVAMP logo