Η ομάδα του Revamp έχει ως στόχο:

  • Να αναπτύξει ένα δωρεάν διαθέσιμο και προσβάσιμο διαδικτυακό πακέτο κατάρτισης για τους/τις επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, την αναγνώριση και την κατανόησή τους σχετικά με τη συντροφική/ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους.   
  • Να ενθαρρύνει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες του δικτύου REVAMP να μοιραστούν και να συζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, τα στοιχεία και τις πηγές που αφορούν στη συντροφική/ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση.
  • Να προσφέρει μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές/τpιες και οι φοιτητές/τριες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης και βοήθειας της χώρας τους για τα θύματα συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.
  • Να συνεργαστεί με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στις επτά χώρες-εταίρους του REVAMP (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο), προκειμένου να διασφαλίσει ότι το προσωπικό υγείας και υγειονομικής περίθαλψης έχει τη γνώση και την ικανότητα να ανταποκρίνεται κατάλληλα στα θύματα συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.
  • Να ανταποκριθεί στο ζήτημα της συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.
REVAMP logo