REVAMP Logo

Revamp projektas siūlo novatorišką mokymo medžiagą sveikatos priežiūros specialistams ir susijusiems partneriams, kuria siekiama didinti jų žinias ir informuotumą apie intymų partnerių smurtą ir prievartą (IPVA), didinant jų kompetenciją aukoms, potencialioms aukoms ir išgyvenusiems IPVA visos Europos kontekste.

IPVA gali labai paveikti visų kultūrų, bendruomenių, seksualinės orientacijos ir amžiaus grupių moterų, vyrų, asmenų nepriskiriančių savęs kuriai nors vienai ar nei vienai lyčiai, ir vaikų sveikatą, gerovę ir gyvenimo trukmę. Apsaugą nuo smurto ir prievartos laikome pagrindine asmens teise.

Nors šalių partnerių teisės aktai ir politika skirsis, siekiame susitarti dėl pagrindinių principų, bendrų asmenų apsaugai visose šalyse partnerėse per IPVA, kuriais bus vadovaujamasi šioje mokymo medžiagoje. Pripažįstame, kad kultūrinis ir visuomeninis požiūris į IPVA gali įkūnyti nesąžiningą aukų ir išgyvenusiųjų vertinimą. Toks požiūris kartais gali pakenkti politikai ir teisės aktams. Nepaisant to, manome, kad kiekvienas asmuo turi teisę būti saugomas teisės aktuose ir kad tokie sprendimai jokiu būdu neturėtų menkinti teisinių apibrėžimų ir apsaugos.

Mes tikime, kad sveikatos priežiūros prieigos taškai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali suteikti gyvybę gerinančius ir gyvybes gelbstinčius ryšius su IPVA aukomis ir potencialiomis aukomis. Labai svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistai ir susiję partneriai atpažintų IPVA požymius ir būtų pasirengę atitinkamai reaguoti. Ankstyva intervencija gali pagerinti sveikatos ir gerovės rezultatus

Ipva aukų ir potencialių aukų atskleidimo konfidencialumą galbūt nustelbė poreikis dalytis informacija, kai nustatoma žalos rizika. Vaikų apsauga nuo žalos ir smurto artimoje aplinkoje visada bus svarbiausias prioritetas.

V 0.3 07/01/2022